Fondation Caritas

Café de langues - Lëtzbuergesch schwätzen

Fondation Caritas

Education / Formation Social (Santé / Solidarité / Intégration) Vivre ensemble Adultes

Objectif de la mission

Mir sichen Fräiwëlleger déi Erwuessenen (Fraen a Männer) beim Léiere vun der Lëtzebuergescher Sprooch a Kultur ënnerstëtzen. Et handelt sech em Flüchtlingen an de Foyeren zu Dikkrech an zu Ettelbréck, déi Lëtzebuergeschcoursen huelen. „Geplangt si verschidden Deeg am Zäitraum vum 12. Februar bis den 29. Mäerz um 17 Auer fir anderthallef Stonn.“

Diekirch, Ettelbruck
18/01/2024 au 18/04/2024
Langues
Luxembourgeois Français
Mission à distance
Non
Accessible aux PMR
Non
Disponibilités souhaitées
Journée en semaine

Présentation de la mission

De Benevolat fënnt a klénge Gruppe statt fir de Kontakt mat der Lëtzebuergescher Sprooch a Kultur ze fërderen a fir dat d’Flüchtlingen sech besser an d’Land kënnen integréieren.
De Fräiwëllegen, zesumme mat de Flüchtlinge, géif sech mat interessante Sujete befaassen an dat am Zesummenhang mat enger Enseignante/ Mataarbechterin.
De Schwéierpunkt läit op der Kommunikatioun, also op dem Schwätzen an dem Nolauschteren.

Nos engagements

  • Convention de bénévolat
  • Assurance bénévole
  • Formation
  • Accompagnement personnalisé

Fondation Caritas

Caritas Luxembourg est une organisation qui agit pour l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le monde. Caritas (l’amour du prochain en latin) lie tous les êtres humains et les appelle à l’action chaque fois qu’une personne se trouve dans une situation de détresse. Caritas met en œuvre cet amour du prochain.