AMCIS-Vidéo asbl (AMCIS)

AMCIS-Vidéo asbl (AMCIS)

Culture Education / Training Leisure All audiences

+352 621 161 424 | 24 Rue Docteur Welter , 3879 Schifflange

Follow

Wir machen Filme, und Videos von der Gemeinde Schifflingen, Konzerte aufzeichnen, Livestreams u.s.w.

Presentation of our organisation

Mir léieren iech Filmer um PC ze schneiden. Mir schaffen neierdengs mat DaVinvci Resolve. Mir machen dat online all Donneschdes um 19h30. Jiddereen eis hei wëllkomm. Mir léieren iech mat enger Kamera an mam Handy richteg ze filmen.